R2Bees – Odo (Prod by KillBeatz)

R2beesR2Bees – Odo (Prod by Killbeatz)

Intro (Mugeez)

ɛyɛ nokwarɛ sɛ ma tia hwe mu

Nanso seesei dei me hu amaneɛ ooo

Pin me nkyɛn ma me sɔ wo mu

ɛfrisɛ na mekraa nu me nsa tɔsuo

Me twea me twea enbaɛ eye

ɛyɛ me sɛ bribi kraa mu den ooo

Wo ne makoma su m’ade

nti eya entwitwi wo hu ooo

Chorus (Mugeez)

ɔdɔ eee, wobɛ dɔ me aa dɔ me prɛku ɔdɔ eeeh

wobɛ dɔ me aa dɔ me prɛku ɔbaa eeeh

Ahɔfɛ mɛfa wodɔ ntentɛ ooo, ɔdɔ eeeh

ɛnfa me ne wo mienu dɔ kyekyɛ oo medɔ eeeh

wobɛ dɔ me aa dɔ me prɛku, ɔdɔ eeeh

wobɛ dɔ me aa dɔ me prɛku, ɔbaa eeeh

Ahɔfɛ mɛfa wodɔ ntentɛ ooo, ɔdɔ eeeh

ɛnfa me ne wo mienu dɔ kyekyɛ oo medɔ eeeh

Verse 1 (Mugeez)

Sanka akoma tesɛ bofrɛ a,

anka mɛbae mu ama wo ɛhu

ɔdɔ mmbrusu na mabɔ ne bɛdɛ ee

Mede bɛsoa wo ama wo ɛdru

All the picture I dey take before

Try to paint my love for you

Don’t you hear what dem dey say

I go love you make we shame the devil

Wey you for hold me like your own now and forever

ɔdɔ eeeh ɔdɔ eeeeeh wooo wooo wooo wooo wooo ɔbaa eeeeeh

Ahɔfɛ mɛfa wodɔ ntentɛ ooo, ɔdɔ eeeh

ɛnfa me ne wo mienu dɔ kyekyɛ oo medɔ eeeh

Chorus

wobɛ dɔ me aa dɔ me prɛku, ɔdɔ eeeh

wobɛ dɔ me aa dɔ me prɛku, ɔbaa eeeh

Ahɔfɛ mɛfa wodɔ ntentɛ ooo, ɔdɔ eeeh

ɛnfa me ne wo mienu dɔ kyekyɛ oo medɔ eeeh

Verse 2 (Rap)(Paedae)

I’m in love with this cute Chick

The drives me on like the Q6

I’m in the wild fantasies the t*tt**s

I’m from the city that makes you dance to the music

You know I’ll treat you well

Been fantasizing about you being my girl

So when I had the chance to cast a spell I said

Someone like or someone like Adele

So tell the world to go hell

I’m the man on fire Denzel

I’ll buy you shoes diamonds, and pearls

Upper tickets see around the world

Wompɛ wei na wopɛ dɛ

Odo nyɛ sika bah ɛkosi dabɛn

Sooko na mmaa p3, sooko nyɛ bɔne oo

Nti wowɔ Sika won dada wo yere

Send the money ooo

Chorus

wobɛ dɔ me aa dɔ me prɛku, ɔdɔ eeeh

wobɛ dɔ me aa dɔ me prɛku, ɔbaa eeeh

Ahɔfɛ mɛfa wodɔ ntentɛ ooo, ɔdɔ eeeh

ɛnfa me ne wo mienu dɔ kyekyɛ oo medɔ eeeh

wobɛ dɔ me aa dɔ me prɛku, ɔdɔ eeeh

wobɛ dɔ me aa dɔ me prɛku, ɔbaa eeeh

Ahɔfɛ mɛfa wodɔ ntentɛ ooo, ɔdɔ eeeh

ɛnfa me ne wo mienu dɔ kyekyɛ oo medɔ eeeh

© 2012 R2Bees

Source: Fiifi Adinkra

flikefcommentjcomments on

Comments

comments