8.3 C
London
Sunday, May 29, 2022

LYRICS: Jaywon – Odun Yi

We making money
We making money
We making money this year
We making money this year
No matter what them do
Things will be better this year
This year this year this year

Odun yi a san wa si ire
A san wa si ayo
A san wa si gbogbo nikan ti eyan fi layo
A san wa si ire
A san wa si ayo
A san wa si gbogbo nikan ti eyan fi layo

My graduation this year
My promotion this year
This year this year this year
My freedom this year
Getting married this year
This year this year this year

A bi omo le omo
A kole mo kole
Ra oku mo oku
Alafiya to pe to pe to pe ni e ile mi
If you believe say amen amen amen
Amen amen amen

Odun yi a san wa si ire
A san wa si ayo
A san wa si gbogbo nikan ti eyan fi layo
A san wa si ire
A san wa si ayo
A san wa si gbogbo nikan ti eyan fi layo

We making money this year
No matter what they do
Things will be better this year
This year this year this year
Good money this year
New money this year
This year this year no more loss
Endorsements this year
House warming’s this year

This year this year greater things
Eku ayo ni ile mi
Erin ayo ni ile wa
Gbogbo ayo ni ile wa
Oluwa ayo ni ile gbogbo wa see

If you believe say amen amen amen
Amen amen amen
Odun yi a san wa si ire
A san wa si ayo
A san wa si gbogbo nikan ti eyan fi layo
A san wa si ire
A san wa si ayo
A san wa si gbogbo nikan ti eyan fi layo

Highly spiritual
Black Jerzy on the beat
Oluwajuwonlo
This year this year this year
Kennis more more blessings
This year this year this year
Na na na na na na na na na

Latest news
Related news