Sarkodie – Borga Borga

Sarkodie – Borga Borga ft. J-Town [Download]

IntroIt’s one for your mindBede, to my niggas on the blockBorga, borga ena eye den!Wobaa year ben?Oh, to my honeys on the blockOforiwaa, Bidi, Jayso, check itNow, you know what time it isObedeponbidi
Verse 1Modwene s eda fom, gyae nipa rebreObi te Canada, nee obei koraa, osreBurgers yi bebree na entaa nka nokoreAnka mobehunu se amanone mpo ye fomkyereWote Ghana pam adee nya wo sikaNea wobɛdi, woanya koraa wowo beebi daWoaboa sika ano de akogye visaWope se wotu kwan ko America ko bre kwaAfutuo nsakyere nipa na koso hweAbibifoo dee se wei bi na mopeWoye adwuma gye w’akatua pepeeeDwene ho, hwe nsage adee a woreyeWhat is America, mo na mobu New YorkAdwuma pii gu Akwatia nti don’t fAburokyire tumi ma osofo nom jotOpe se otwitwa n’adwendwen so shortObi dware mbre, woasan ahoro drossAmanehunu kwa, wei eye hwan na faultObre a wote Ghana anka woabie sukuu ama Tigo afa wo managerNa wote obi man so pra kwan hoEwo se woso ho, efiri se wonni beebi daDɛn na eye fe se makodi holidaysNa maba fie na mente obiaa caseChorusBorga, borga ena eyee den!Masa, na wobaa year benBoga, boga ena eyee den!Masa, na wobaa year benMe, mebaaye nkyeeye, afei na mabe du nti obi nsoa me o na me kon mu rebuEi, trying to make it with this payI’m going make it through some dayWorking extra hours, in this world, money is powerVerse 2Yete Mataheko, yese New JerseyYese beef burger, God, have mercyWo abere a, tomo tumi wesa tee kyiEnne, yese biribi aba so a, supergettiTalia keke na yɛde froye afa hoOmosoa de beto TV so, keka fooOne time for your mind, me dee mepe angoa moEbeda me ya mu akye, beye bosome nsonOkukudamoa makye, mohwee asee, na mehye okurase rebu beMo, yede mo sii so na monye m’afeTotofeefee, nkwadaa nketewa, hwe enneMekae me first time in GermanyNa merekosua psychologyMe ya mu kom, na mepe biribi adiYenkote aduane mma me a, tanteesiAsem aba, wiase koraa nye nikaAduane no abeye donkomi, ma monya bi kaMo ho ye me sere, very funny lyrics from museke.comBisa Sonni Bali, adee a, Yoggi Doggi de ye SaminiTuga se wo boto mu wodi heneWodwene waso dae pa nti na wo ti ena dwenKai, pose wo pioto, na ebesenNya ntoboasee ma wo nnwom na ebebenRepeat Chorus© Sarkodie

flike
fcomment
jcomments on

Comments

comments

Comments